Thông tin các chương trình Trao đổi sinh viên/Giao lưu văn hóa/Nghiên cứu ngắn hạn tại Hungary, Indonedis, Hàn Quốc và Nhật Bản trong HK Hè năm học 2018-2019 và trong Năm học 2019-2020

Thông tin các chương trình như sau: 1) Chương trình Hè SUCCESS tại Budapest School of Business – University of Applied Sciences, Hungary: Thời gian: 01/07-14/07/2019; Thông tin chương trình: http://bit.ly/2DGhXhZ Hạn chót nộp hồ sơ tại TT DV SVQT: Ngày Read More …