Buổi giới thiệu thông tin: Chương trình học bổng sau đại học và Thị thực du học Hoa Kỳ

Các thông tin được cung cấp bởi Lãnh sự Quán Hoa Kỳ

  • Các chương trình trao đổi với các trường đại học tại Hoa Kỳ
  • Các học bổng sau đại học tại các trường đại học Hoa Kỳ
  • Thị thực du học Hoa Kỳ

** THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM: 10:00 – 11:30, 11/9/2019, Phòng A2.104, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, Cơ sở Thủ Đức