Các chương trình Sau đại học về Sự phát triển từ tổ chức DAAD – Đức

Nguồn (Tiếng Anh): http://daad.de/go/en/stipa50076777

Mục tiêu

Tổ chức DAAD (Đức) tài trợ các chương trình đạo tạo sau đại học về sự phát triển dành cho các chuyên gia từ các nước công nghiệp đã và đang phát triển. Tại chương trình này, các chuyên gia địa phương có điều kiện để kết nối với đối tác quốc tế nhằm thực thi phát triển bền vững cho nước nhà. Đây chính là sự bảo đảm tốt hơn cho tương lai, giảm đói nghèo, tăng cường giáo dục và sức khỏe cho các nước. Học bổng này được cấp cho học viên các nước phát triển và đang phát triển đến từ tất cả ngành nghề, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, đăng ký các chương trình sau đại học hoặc Thạc sĩ tại các trường đại học Đức có uy tín được nhà nước Đức công nhận. Các trường hợp đặc biệt khác, học viên được đào tạo Tiến sĩ hoặc được cấp bằng (Thạc sĩ/Tiến sĩ) tại Đức.

Đối tượng đăng ký?

Học viên tốt nghiệp đại học đến từ các nước trong danh sách sau đây (click để xem): list of eligible countries

Đối tượng được tài trợ học bổng?

Các học bổng tài trợ cho cá nhân đăng ký chương trình sau đại học tại Đức được liệt kê trong danh sách (click để xem) “List of all Postgraduate courses with application deadlines 2022/23”.

Thời gian tài trợ

12 to 42  tháng ( tùy theo chương trình)

Giá trị học bổng

  • Tùy theo trình độ, mức chi hàng tháng là 861 euros for thạc sĩ hoặc 1,200 euros for nghiên cứu sinh
  • Chi bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn.
  • Chi phí đi lại, trừ khi mức chi này được tài trợ bởi nước sở tại hoặc bởi các nguồn tài trợ khác.

Under certain circumstances, scholarship holders may receive the following additional benefits:

Trong một số trường hợp, học bổng sẽ tài trợ thêm:

  • Chi phí thuê chỗ ở hàng tháng
  • Trợ cấp cho thành viên gia đình đi cùng

Tiêu chí lựa chọn

  • Thí sinh đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ học vấn cần thiết để theo học và hoàn tất toàn bộ chương trình tại Đức (kết quả học tập trên mức trung bình tại kỳ thi kiểm tra đầu tiên, có mặt trong 3 người có thành tích học tập cao nhất, ngoại ngữ tốt)
  • Thí sinh có bằng đại học (chương trình đào tạo 4 năm) trong lĩnh vực tương đương
  • Thí sinh có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác
  • Thí sinh chứng minh được động lực hành động vì sự phát triển, có dự định và trách nhiệm xã hội,c ó cam kết hỗ trợ quá trình làm thay đổi về con người hoặc môi trường sống sau khi tốt nghiệp chương trình.

Các thông tin chi tiết, vui lòng xem tại