Các chương trình Sau đại học về Sự phát triển từ tổ chức DAAD – Đức

Nguồn (Tiếng Anh): http://daad.de/go/en/stipa50076777 Mục tiêu Tổ chức DAAD (Đức) tài trợ các chương trình đạo tạo sau đại học về sự phát triển dành cho các chuyên gia từ các nước công nghiệp đã và đang phát triển. Tại Read More …