Chương trình The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Thông báo từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Macedonia về Chương trình The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) Nguồn: https://mk.usembassy.gov/the-2020-2021-global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad/ Cộng hòa Bắc Macedonia là quốc gia thuộc đông nam Châu Âu với dân số khoảng 2 triệu Read More …