Chào đón Tân sinh viên Môi trường năm 2019

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường đã tổ chức buổi lễ thân mật chào đón Tân sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2019 tại Trường Đại học Quốc tế, Quận Thủ Đức. Buổi gặp đầu tiên nhằm cung cấp cho sinh viên năm nhất những thông tin về Bộ môn và về Ngành Kỹ thuật Môi trường, bao gồm chương trình đào tạo, kinh nghiệm học tập và kỹ năng nghề nghiệp tương lai cần tích lũy trong suốt thời gian học tập ở đại học.