Chuỗi sự kiện The European Research & Innovation Days ASEAN

Thông báo từ Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) về việc phổ biến thông tin chuỗi sự kiện The European Research & Innovation Days ASEAN do EURAXESS ASEAN tổ chức.
Chuỗi sự kiện nhằm mục đích tiếp cận với các nhà nghiên cứu trẻ (từ Thạc sĩ trở lên) trong khu vực ASEAN với mục đích tao điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và hợp tác với khu vực châu Âu.

Sự kiện bắt đầu từ 01/11 đến 15/12, thực hiện bởi H.E. Igor Driesmans, EU Ambassador to ASEAN .

LỊCH DIỄN RA CÁC SỰ KIỆN

3 December at 5.00pm (Singapore time) – Discover Europe. ĐĂNG KÝ

6 December, 4.30pm SGT (GMT+8) – How to get published (Dr Viktoria Babbit, Taylor & Francis, UK/Sweden) ĐĂNG KÝ

7 December, 6.00pm SGT (GMT+8) – Design-thinking your research career (Niña TEROL, Chief Marketing Officer and an Entrepreneur-in-Residence at Talino Venture Labs, U.S.) ĐĂNG KÝ

9 December, 6.00pm SGT (GMT+8) – How to ensure mental health and well-being for researchers (Dr Brian Cahill, Leibniz Institute, Germany) ĐĂNG KÝ 

10 December, 4.00pm SGT (GMT+8) – Research Funding Acquisition (Marie Curie Alumni Association) ĐĂNG KÝ

13 December, 4.00pm SGT (GMT+8) – Making an Impact: How to Communicate Your Science Effectively (Dr Sam Illingworth, Edinburgh University, UK) ĐĂNG KÝ

14 December, 4.00pm SGT (GMT+8) – Entrepreneurship for Researchers (Dr Marco Masia,  Innovation consultant for SMEs, not-for-profit organizations, and start-up) ĐĂNG KÝ

15 December, 6.30pm SGT (GMT+8) – Science Diplomacy (Dr Mostafa Moonir SHAWRA, Chair, Marie Curie Alumni Association (MCAA) ĐĂNG KÝ 

BTC trân trọng kính mời!

Thông tin về các sự kiện, vui lòng xem tại website: https://engage.eu/ridaysasean2021/schedule/#career-development-for-international-scientific-collaboration-mobility

Chi tiết, vui lòng liên hệ Dr Rentzow tại Singapore:

Dr Susanne RENTZOW-VASU
Regional Coordinator EURAXESS Worldwide

susanne.rentzow-vasu@euraxess.net

Xem thêm: Theo dõi kênh Facebook ,Twitter and LinkedIn