Chương trình đào tạo

Được thành lập từ năm 2017, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường hiện đang triển khai ngành đào tạo đầu tiên – ngành Kỹ thuật Môi trường, trình độ đại học. Trong những năm sắp tới, Bộ môn dự kiến mở ngành đào tạo thứ hai, chuyên ngành Quản lý Môi trường để mở rộng ngành nghề đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về kỹ sư chuyên ngành và chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường…..

Bấm để xem thông tin chi tiết từng chương trình

VỀ NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG