Giới thiệu chung Ngành KTMT

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Quyết định thành lập Ngành Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Quốc tế:  Quyết định số 1086/QD-ĐHQG ngày 28 tháng 9 năm 2017

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường được thiết kế theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế (ABET, AUN-QA) theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về kiến thức và kĩ năng trong lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường.

Thông tin chi tiết về chương trình:
 • Tên chương trình: Kỹ thuật Môi trường
 • Mã ngành tuyển sinh: 7520320
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 sinh viên
 • Đối tượng tuyển sinh:

+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước hoặc dự kiến tốt nghiệp THPT năm 2020.

+ Phạm vi tuyển sinhtoàn quốc

 • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)
 • Tổng số tín chỉ: 150
 • Tổ hợp xét tuyển: A00 (Hoá-Toán-Lý), A02 (Toán-Lý-Sinh), B00 (Sinh-Hoá-Toán), D07 (Toán-Hoá-Tiếng Anh).
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
 • Cơ quan cấp bằng: Trường Đại học Quốc Tế
 • Tên bằng tốt nghiệp:
Tiếng Anh Engineer in Environmental Engineering
Tiếng Việt Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường

Kỹ năng chuyên môn sau khi tốt nghiệp :

 • Thiết kế và thực hiện thí nghiệm, xử lý và diễn giải các dữ liệu liên quan đến môi trường;
 • Thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý nước, không khí và chất thải rắn;
 • Đưa ra các giải pháp môi trường mang tính kỹ thuật cao, khả thi về mặt kinh tế và phát triển bền vững;
 • Đưa ra các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu;
 • Nghiên cức khoa học để tìm ra giải pháp, công nghệ mới trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường;
 • Có nền tảng chuyên môn và tiếng Anh để tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

Kỹ năng mềm sau khi tốt nghiệp :

 • Kỹ năng làm việc nhóm, tạo động lực làm việc;
 • Tư duy lập luận, giải quyết vấn đề;
 • Học tập suốt đời;
 • Giao tiếp, quản lý bản thân để làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp;
 • Có trách nhiệm cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp;
 • Hiểu biết về kinh tế, chính trị để giải quyết được các vấn đề thực trạng của xã hội;
 • Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS  ≥ 5.5