Giới thiệu chung Ngành KTMT

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Quyết định mở ngành Ngành Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Quốc tế:

⇒ Nhấp để xem chi tiết tại đây:   Quyết định số 1086/QD-ĐHQG ngày 28 tháng 9 năm 2017

Chương trình đào tạo được thiết kế theo phương pháp dạy học tích cực  với chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Chương trình nhằm đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường (KTMT) có năng lực và trình độ cao, có kiến thức và kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, có khả năng nghiên cứu sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức nền tảng về hệ thống môi trường, kiến thức chuyên sâu về phương pháp xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí, am hiểu các vấn đề môi trường cấp bách của Việt Nam và thế giới; có thể đưa ra giải pháp kĩ thuật phù hợp, khả thi về mặt kinh tế và phát triển bền vững; có khả năng nghiên cứu khoa học nhằm phát triển và thử nghiệm những phương pháp, công nghệ mới cho lĩnh vực KTMT. Ngoài ra sinh viên cũng được trang bị các kiến thức chung về luật pháp, kinh tế, chính trị – xã hội và khởi nghiệp.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH:
  • Tên chương trình:

– Tiếng Việt: Kỹ thuật Môi trường

– Tiếng Anh: Environmental Engineering

  • Mã ngành: 7520320
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ chính)
  • Hình thức đào tạo: Chính quy, toàn thời gian
  • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
  • Cơ quan cấp bằng: Trường Đại học Quốc Tế
  • Tên bằng tốt nghiệp:
Tiếng Anh Engineer in Environmental Engineering
Tiếng Việt Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường
  • Tổng số tín chỉ: 150 (không bao gồm các môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và tiếng Anh tăng cường)
TT Các khối kiến thức Khối lượng
Số tín chỉ %
I Khối kiến thức giáo dục đại cương 61 40.67
II Khối kiến thức cơ sở ngành 27 18.00
III Kiến thức chuyên ngành 37 24.67
IV Kiến thức bổ trợ 12 8.00
V Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp 13 8.67
Tổng cộng 150 100
  • Thông tin tuyển sinh, và kế hoạch đào tạo:
  • Đối tượng tuyển sinh: là người Việt Nam hoặc nước ngoài đã tốt nghiệp THPT.
  • Hình thức tuyển sinh: Trường Đại học Quốc tế thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học ban hành hàng năm bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Đại học Quốc gia TPHCM và Đề án tuyển sinh hàng năm của trường Đại học Quốc tế
  • Đề án tuyển sinh hàng năm của trường Đại học Quốc tế:

Chi tiết tại đây: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A02: Toán, Vật Lý, Sinh học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo

Năm 2020 2021 2022 2023 Từ 2024 trở đi
Tuyển sinh mới 30 30 30 30 50
Quy mô đào tạo 30 60 90 120 170
  • Danh sách sinh viên nhập học và tốt nghiệp hàng năm
Năm học Danh sách sinh viên nhập học Danh sách sinh viên tốt nghiệp
2017-2018 File Chưa có
2018-2019 File Chưa có
2019-2020 File Chưa có
2020-2021 File Chưa có
2021-2022 Đang cập nhật Chưa có