Cơ hội việc làm Ngành KTMT

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực thực hiện các công việc sau:

  • Quản lý và vận hành các trạm xử lý nước cấp/ nước thải, các hệ thống xử lý môi trường cho các khu đô thị và khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất công nghiệp của Việt Nam và quốc tế.
  • Thiết kế, giám sát thi công các công trình xử lý môi trường.
  • Chuyên gia tư vấn cho các Dự án môi trường trong nước và quốc tế.
  • Quan trắc và phân tích môi trường tại các trung tâm dịch vụ phân tích quan trắc môi trường.
  • Nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các công nghệ mới và giải pháp bền vững về xử lý môi trường tại phòng nghiên cứu và phát triển của các công ty sản xuất và dịch vụ môi trường trong nước và quốc tế.
  • Kinh doanh – dịch vụ kỹ thuật, bao gồm tư vấn, cung cấp các giải pháp kỹ thuật tối ưu, các thiết bị kỹ thuật và các dịch vụ tiện ích trong cấp nước, xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí, các dịch vụ HSE (Sức khỏe, An toàn và Môi trường).
  • Quản lý kỹ thuật các hệ thống xử lý môi trường, quản lý/thẩm định hồ sơ pháp lý môi trường, thực hiện đánh giá tác động môi trường tại các tổ chức tư nhân của Việt Nam và quốc tế, Phòng/Sở/Bộ Tài nguyên & Môi trường, Phòng/Sở/ Bộ Khoa học & Công nghệ, và các tổ chức Phi chính phủ (NGOs).
  • Học tập nâng cao trình độ tại các trường đại học uy tín trên thế giới với nhiều cơ hội học bổng, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ/ Tiến sĩ có thể làm việc tại các trường đại học/viện nghiên cứu uy tín của Việt Nam và quốc tế.