Về ngành KTMT

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Quyết định thành lập Ngành Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Quốc tế:  Quyết định số 1086/QD-ĐHQG ngày 28 tháng 9 năm 2017

Ngành Kỹ thuật Môi trường là ngành đào tạo tịch hợp đa lĩnh vực hóa, sinh, vật lý vào các lĩnh vực kỹ thuật môi trường như ô nhiễm nguồn nước, không khí và chất thải rắn. Sinh viên kỹ thuật môi trường sẽ được trang bị các kiến thức , kĩ năng và đạo đức nghề nghiệp để theo đuổi nghề kỹ thuật môi trường chuyên nghiệp hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường nhằm phục vụ quốc gia, xã hội và cộng đồng.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường được thiết kế theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế (ABET, AUN-QA) theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về kiến thức và kĩ năng trong lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

  • Tên chương trình: Kỹ thuật Môi trường
  • Mã ngành tuyển sinh: 7520320
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 sinh viên
  • Đối tượng tuyển sinh:

+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước hoặc dự kiến tốt nghiệp THPT năm 2020.

+ Phạm vi tuyển sinhtoàn quốc

  • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)
  • Tổng số tín chỉ: 150
  • Tổ hợp xét tuyển: A00 (Hoá-Toán-Lý), A02 (Toán-Lý-Sinh), B00 (Sinh-Hoá-Toán), D07 (Toán-Hoá-Tiếng Anh).
  • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
  • Cơ quan cấp bằng: Trường Đại học Quốc Tế
  • Tên bằng tốt nghiệp:
Tiếng Anh Engineer in Environmental Engineering
Tiếng Việt Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường