Yêu cầu Tốt nghiệp Ngành KTMT

YÊU CẦU TỐT NGHIỆP

Theo quyết định số 223/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 20/08/2008 “Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ – bậc Đại học”, quyết định số 266/QĐ-ĐHQT-ĐT về việc sửa đổi quy chế học vụ bậc đại học theo học chế tín chỉ ngày 28/07/2009, và quyết định số 262/QĐ-ĐHQG ngày 20/04/2017 về “Quy chế Đào tạo Đại học”, sinh viên sẽ được công nhận tốt nghiệp nếu hội tụ đủ các điều kiện sau:

  • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu hình sự;
  • Đạt tất cả các môn học quy định trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật Môi trường với tổng số 150 tín chỉ, trong đó bao gồm kiến thức giáo dục đại cương (61 tín chỉ), kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (76 tín chỉ) và thực tập, khóa luận tốt nghiệp (13 tín chỉ);
  • Hoàn tất các môn học giáo dục thể chất và có chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
  • Có chứng chỉ về trình độ Anh văn ít nhất IELTS 5.5.

Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường

Loại văn bằng: Kỹ sư