Chương trình học bổng Thakral-In Sewa Ltd. năm 2019

Thông báo từ Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Quốc tế về Chương trình học bổng Thakral – In Sewa LTd. năm 2019:

 1. Số lượng học bổng: 15 suất dành cho các trường thành viên của ĐHQG.HCM và Khoa Y
 2. Giá trị học bổng: 260 USD/sinh viên/năm (Có thể nhận trong 3 năm liên tiếp nếu duy trì kết quả học tập và rèn luyện tốt).
 3. Điều kiện nhận học bổng: 

  Sinh viên năm 2 chính quy tại các Trường thành viên ĐHQG.HCM và Khoa Y

  Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

  Sinh viên có kết quả năm học 2018-2019 đạt kết quả học tập từ 75/100 điểm trở lên

  Điểm rèn luyện khá trở lên

  Ưu tiên sinh viên khuyết tật
  Hồ sơ xin học bổng
  Đơn dự tuyển học bổng theo mẫu: Link http://bit.ly/thakral2019
  Bảng điểm năm học 2018 -2019
  Bảng photo Giấy khen, Chứng nhận về thành tích
  Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do cơ quan có thẩm quyền cấp
  Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền
 4. Nộp hồ sơ:
  Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Công tác Sinh viên A1.105 trước 16:00 ngày 18/9/2019 (Thứ Tư)
  Người liên hệ: Chị Ngọc Hân, Email: tnnhan@hcmiu.edu.vn