Chương trình Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE), Nhật Bản

Trường Đại học Công nghệ Nagaoka (Nagaoka University of Technology, NUT) thông báo tuyển sinh viên quốc tế cho chương trình Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE), năm 2020. Đối tượng tuyển sinh của chương trình là sinh viên năm thứ 3 đại học hoặc sinh viên sẽ tốt nghiệp trước tháng 8 năm 2021. Chương trình mang lại cơ hội tham gia nghiên cứu theo chủ đề do các phòng thí nghiệm của NUT đề ra, và trải nghiệm giao lưu, trao đổi văn hóa

 

THỜI GIAN:

17 -26, Tháng 8, 2020

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

03 Tháng 4, 2020

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ (Tiếng Anh)

POSTER CHƯƠNG TRÌNH (Tiếng Anh)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2020 NASSYE Poster (PDF:670KB)

 


 

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。List of Research Topics(PDF:459KB)

Reference: 新規ウインドウで開きます。Research Laboratory Guidebook 2020

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN (FAQs)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。FAQs(PDF:353KB)

 

LIÊN HỆ

Division of International Affairs
Nagaoka University of Technology
FAX: +81-258-47-9283
E-mail: nassye☆jcom.nagaokaut.ac.jp(Switch ☆ to @ when sending E-mail.)