Chương trình The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Thông báo từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Macedonia về Chương trình The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Nguồn: https://mk.usembassy.gov/the-2020-2021-global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad/

Cộng hòa Bắc Macedonia là quốc gia thuộc đông nam Châu Âu với dân số khoảng 2 triệu người và có lịch sử/văn hóa gắn liền Hy Lạp.

Thông tin cơ bản về chương trình:

Đơn vị tài trợ: Văn phòng Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Macedonia

Hình thức cấp học bổng: toàn phần cho 01 học kỳ (Không cấp bằng)

Đối tượng: đã là hoặc  có xu hướng trở thành lãnh đạo trẻ tại các nước.

Nội dung chương trình: 01 khóa học 3 tín chỉ khám phá văn hóa, xã hôi và học tập tại Hoa Kỳ. Tạo điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng và tăng cường kĩ năng nghề nghiệp.

Thời hạn đăng ký: Từ 04/11 đến 5 giờ chiều ngày 31/12 /2019

Điều kiện đăng ký:

 1. Là công dân nước sở tại.
 2. Là công dân đang học tập tại nước sở tại.
 3. Là sinh viên đại học chính quy, hoàn thành ít nhất 01 học kỳ hoặc tương đương tại cơ sở đào tạo nước sở tại.
 4. Ứng viên năng lực lãnh đạo thông qua học tập, sinh hoạt cộng đồng và ngoại khóa. 
 5. Điểm TOEFL 45 ibt trở lên.
 6. Ưu tiên các ứng viên có ít hoặc chưa có trải nghiệm tại Hoa Kỳ hoặc các nước khác.
 7. Ứng viên phải trở về nước sau khi hoàn thành khóa học.
 8. Ứng viên phải từ 18 tuổi trở lên.

Hồ sơ đăng ký

 1. Đơn đăng ký online
 2. Photo Hộ chiếu, bảng điểm các năm học (Tiếng Anh)
 3. Hai Thư giới thiệu (Tiếng Anh)
 4. Quy đổi tương đương bảng điểm của nước sở tại và hệ thống điểm Hoa Kỳ.

(Xem Chương trình chi tiết bằng tiếng Anh bên dưới)

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) is sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs.  It is a fully-funded scholarship for one semester of non-degree academic study at an assigned U.S. college or university. Participants are emerging leaders committed to their home communities.  During the Program, Global UGRAD participants challenge themselves to explore U.S. society, culture, and academic learning.  They also participate in community service and enhance their professional skills.

All participants will be enrolled in full-time, non-degree, undergraduate course work chosen from their host institution’s existing curriculum. Participants will be required to take one, 3-credit U.S. studies course to enhance their understanding of the United States. Participants will live in campus housing facilities with American peers, and will be required to participate in twenty hours of community service. There will also be a virtual arrival orientation and an in-person end-of-program workshop.  Undergraduate students from all fields of study are encouraged to apply.

The application for participation in the 2020-2021 academic cycle will be open November 4 and will close on December 31, 5:00pm EST. For application information and instructions, please visit www.worldlearning.org/ugrad.

Eligibility for the Global UGRAD Program:

 1. Applicants must be a citizen of the country in which they apply for the Global UGRAD Program.
 2. Applicants must be studying in the country in which they apply for the Global UGRAD Program.
 3. Scholarships will be granted to students who currently are enrolled in full-time undergraduate programs only, having completed a minimum of their first semester of study. Participants must have at least one semester or an equivalent term to complete at their home institutions upon completion of the Global UGRAD Program.
 4. Applicants should demonstrate leadership potential through academic work, community involvement, and extracurricular activities.
 5. Applicants must achieve minimum TOEFL score of 45ibt.
 6. Preference will be given to those who have had little or NO experience in the U.S. or outside of their home countries.
 7. Applicants are required to return directly to their home country after the completion of the program.
 8. Applicants are over 18 years of age.

 Application Package:

A full and complete Global UGRAD student application package includes the following documents: completed online application form, copy of passport bio page, academic transcripts for years of university study (with English translations), two letters of reference (with English translations), and grade equivalence between local grading system and U.S. grading system.

Individuals in the following circumstances are not eligible for the Global UGRAD Program:

 1. U.S. citizens and permanent residents of the United States;
 2. Individuals currently studying, residing, or working outside of their home country;
 3. Local employees of the U.S. missions abroad who work for the U.S. Department of State and/or the U.S. Agency for International Development (USAID); employees are also ineligible for one year following the termination of employment;
 4. Immediate family members (i.e. spouses and children) of U.S. Department of State and USAID employees; family members are also ineligible for one year following the termination of employment;
 5. Current World Learning employees and their immediate family members.

 Related links: 

Global UGRAD online application

Global UGRAD website

Interactive Graphic,

Global UGRAD Facebook page

For additional information please contact:

Gazmend Ilazi
Exchanges and Alumni Coordinator
Public Affairs Office
e-mail: ilazig@state.gov
Phone: 389-2-310-2099