Chương trình trao đổi sinh viên với Chung Ang University, Hàn Quốc

NƠI ĐẾN

Chương trình trao đổi sinh viên được tổ chức tại College of Engineering, SEOUL Campus, Chung Ang University, Hàn Quốc.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI

Thông tin về chương trình trao đổi sinh viên, vui lòng xem trên Website của Trường Đại học Chung Ang (Tiếng Anh): https://neweng.cau.ac.kr/cms/FR_CON/index.do?MENU_ID=600

CÁC MÔN HỌC TRAO ĐỔI

Xem tên các môn học trao đổi tại website: https://neweng.cau.ac.kr/cms/FR_CON/index.do?MENU_ID=630

Hồ sơ đăng ký

Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến và in bộ hồ sơ (bản cứng) gửi về CAU International Office.

  • Mẫu Online Application Form for the Exchange Program
  • Bản điểm chính thức
  • 2 Ảnh (Ảnh chụp Hộ chiếu): 3.5 × 4.5cm
  • Photp Hộ chiếu
  • Nomination letter (Trung tâm Dịch vụ SVQT – P. A2.604 cung cấp)
  • Chứng minh tài chính (Hơn 13,000 USD, thư hỗ trợ tài chính từ Bố mẹ hoặc Trường đại học)
  • Dormitory Agreement có chữ ký (Nếu sinh viên đăng ký ở tại campus)
  • Kế hoạch học tập (Mẫu tự do)

TƯ VẤN VÀ NỘP HỒ SƠ

Thông tin chi tiết về các chương trình trao đổi, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế:

Phòng A2.604 (Buổi sáng các ngày Thứ 3, Thứ 5) và Buổi chiểu các ngày Thứ Hai, Thứ Tư)

Truy cập thêm thông tin các chương trình trao đổi sinh viên khác tại:

Facebook: http://fb.com/IU.SEaSAP
Website: http://issc.hcmiu.edu.vn