Việc làm

In the fields of biogas treatment – Lĩnh vực xử lý Khí sinh học

 

In the filed of pipe & instrument designs and operations – Lĩnh vực thiết kế đường ống và thiết bị

 

In the field of air pollution treatment – Lĩnh vực xử lý ô nhiễm không khí

 

In the field of water supply and drainage system – Lĩnh vực cấp thoát nước

Một số Thông báo tuyển dụng nhân sự Ngành Môi trường được cập nhật tại các kênh thông tin đại chúng như: 

BÁO TUỔI TRẺ ONLINE:

Link Tiếng Việt: https://vieclam.tuoitre.vn/viec-lam/Nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-k-vi.html