CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN tuyển dụng

Đơn vị đăng tuyển: Công ty TNHH MTV Cấp nước SENCO Trà Vinh

Vị trí tuyển dụng: Bấm xem Tại đây

Thời gian đăng tuyển dụng: Từ 1 tháng 8 năm 2021

Ứng viên sẽ làm việc tại: Tỉnh Trà Vinh

For details: http://senco.com.vn/tuyen-dung