CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG GREEN

Vị trí Tuyển dụng:  Chỉ Huy Trưởng và Giám sát công trình Click to see the vacancies

Thời gian tuyển dụng : Up to September 30th, 2021

Giới tính: Nam

Ngườii liên hệ:

Chi tiết xem tại: http://mtgreen.com.vn/32-tuyen-gap-ky-su-moi-truong-chi-huy-truong-giam-sat-cong-trinh.html