Cuộc thi “Học sinh và Môi trường”

Giáo sư Lloyd Chua (Đại học Deakin, Úc) có chuyến ghé thăm Bộ môn Kỹ thuật môi trường nhằm thảo luận chi tiết về cuộc thi “Học sinh và Môi trường”, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục – nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật môi trường giữa Deakin và IU.