Thông tin các chương trình Trao đổi sinh viên/Giao lưu văn hóa/Nghiên cứu ngắn hạn tại Hungary, Indonedis, Hàn Quốc và Nhật Bản trong HK Hè năm học 2018-2019 và trong Năm học 2019-2020

Thông tin các chương trình như sau:

1) Chương trình Hè SUCCESS tại Budapest School of Business – University of Applied Sciences, Hungary:

 • Thời gian: 01/07-14/07/2019;
 • Thông tin chương trình: http://bit.ly/2DGhXhZ
 • Hạn chót nộp hồ sơ tại TT DV SVQT: Ngày 03/05/2019

2) Chương trình Hè International Summer Program (ISP) 2019 tại Đại học Konkuk, Hàn Quốc:

 • Thời gian: Khóa 3 tuần (08-27/07/2019) hoặc Khóa 2 tuần (15-27/07/2019);
 • Thông tin chương trình: http://bit.ly/2IDJVyV
 • Hạn chót nộp hồ sơ tại TT DV SVQT: Ngày 08/05/2019

3) Chương trình Trao đổi sinh viên AMERTA tại Đại học Airlangga, Indonesia:

 • Thời gian: HKI năm học 2019-2020 (tháng 08 – tháng 11/2019); HKII năm học 2019-2020 (tháng 02- tháng 05/2020)
 • Thông tin chương trình: http://bit.ly/2GvjKXv
 • Hạn chót nộp hồ sơ tại TT DV SVQT: 15/05/2019 (nếu đăng ký trao đổi trong HKI) và 15/10/2019 (nếu đăng ký trao đổi trong HKII)

4) Chương trình Thực tập quốc tế tại Viện thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần I năm 2019:

 • Đối tượng: Dành cho ứng viên đang theo học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ thuộc các lĩnh vực phù hợp với đề tài nghiên cứu tại NII;
 • Thời gian: Trước cuối tháng 03/2020 (kéo dài từ 60-180 ngày);
 • Thông tin chương trình: http://bit.ly/2VqqnUs
 • Hạn chót nộp hồ sơ tại TT DV SVQT: Ngày 10/05/2019