Undergraduate Application 2019

Sources: (For detailed information)

Admission Announcement, The Office of Student Services, International University

http://www.iuoss.com/2012/04/10/cac-bieu-mau-thuong-su-dung-cua-phong-ctsv/

Admission Announcement, International University

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc-2019/

HỒ SƠ NHẬP HỌC cho Học sinh & Sinh viên:

 1. Giấy báo trúng tuyển & gọi nhập học (Thi tuyển đại học) HOẶC quyết định tiếp nhận (xét tuyển học bạ / chuyển tiếp sinh)
 2. Lý lịch Học sinh/Sinh viên
 3. Học bạ THPT
 4. CMND
 5. Giấy khai sinh
 6. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (SV Việt Nam) hoặc Công chứng dịch thuật tốt nghiệp THPT (SV Quốc tế)
 7. Phiếu khám sức khỏe do phòng khám quận, huyện cấp
 8. Chứng thực các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) như giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc cha mẹ

Lưu ý:

 • Số 1 là bản chính
 • Số 2,3,4,5,6,7,8 là bản sao công chứng
 • Riêng số 6: tân Sinh viên sẽ nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc tương đương). Sau 1 năm, SV phải nộp bản sao hoặc photo công chứng của bản chính.