Giới thiệu

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Quốc tế được thành lập năm 2017 với mục tiêu đào tạo kỹ sư  Môi trường hoàn toàn bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, với quy mô tối đa 30 sinh viên/khóa. Độ ngũ giảng viên tham gia công tác giảng dạy và hướng dẫn thực hiện đồ án tại Bộ môn đều có trình độ Tiến sĩ trở lên, tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín trên thế giới như:  Imperial College London, Kyoto University  (Japan), Chonbuk National University (South Korea), National Central University (Taiwan), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Swiss).

Tại Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, sinh viên được khuyến khích tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoặc đăng ký đề tài sinh viên độc lập do mình làm chủ nhiệm. Với phương châm hướng đến đào tạo kỹ sư có chuyên môn và nghiệp vụ thực tế, Bộ môn vẫn không ngừng tìm kiếm các mối liên kết hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam. Các đối tác của Trường Đại học Quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, tư vấn môi trường bao gồm:

  • Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn (SENCO)
  • Công ty TNHH DV Kỹ thuật Môi trường Việt
  • Công ty Cổ phần Môi trường và Tài Nguyên Việt Nam (VINEC)
  • Viện Môi trường & Tài Nguyên, Đại học Quốc gia TPHCM
  • Công ty TNHH Ghoshu Kohsan Vietnam