Giới thiệu chung

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Toàn diện – Khai Phóng – Hội nhập

 

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những đơn vị hàng đầu chuyên về đào tạo, nghiên cứu

và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam

 

SỨ MẠNG

Đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực môi trường

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  1. Đào tạo nhân lực môi trường chất lượng cao với chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế
  2. Nghiên cứu cơ bản có hàm lượng tri thức lớn song hành với nghiên cứu ứng dụng đáp ứng nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp, địa phương và xã hội
  3. Giữ vai trò tích cực, tiên phong trong việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề về môi trường ở địa phương và quốc gia
  4. Đánh giá và cải tiến liên tục nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ khác