PGS. TS. Trần Tiến Khôi

Trưởng Bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Thông tin liên lạc

Email: ttkhoi@hcmiu.edu.vn

Văn phòng: A2-513, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG.HCM. Khu phố 6, P. Linh trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3315

Quá trình đào tạo 

Tiến sĩ, Imperial College London

Thạc sĩ, University of Sheffield, United Kingdom

Kinh nghiệm chuyên môn

22 năm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu 

1. Nghiên cứu Xử lý nước cấp nông thôn
2. Nghiên cứu xử lý TOC, giảm thiểu DBPs trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải bậc cao
3. Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường