TS. Lê Thái Hoàng

Giảng viên

Thông tin liên lạc

Email: lthoang@hcmiu.edu.vn

Văn phòng: A2-513, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG.HCM. Khu phố 6, P. Linh trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ, 2012, Chonbuk National University, Hàn Quốc

Thạc sĩ, 2007, Inha University, Hàn Quốc

Cử nhân, 2004, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

Kinh nghiệm chuyên môn

2013-2017: postdoc tại National University of Singapore

2012-2013: postdoc tại Chonbuk National University

Lĩnh vực nghiên cứu

1. Vi sinh vật môi trường và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường
2. Vi khuẩn kháng kháng sinh: Phát hiện, định lượng và nghiên cứu các yếu tố gây kháng kháng sinh
3. Đánh giá rủi ro lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh trong môi trường