TS. Ngô Thị Thuận

Giảng viên

Thông tin liên hệ

Email: ntthuan@hcmiu.edu.vn

Văn phòng: A2-513, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG.HCM. Khu phố 6, P. Linh trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ, 2012, National Central University, Đài Loan

Thạc sĩ, 2007, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia TP.HCM

Cử nhân, 2003, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia TP.HCM

Kinh nghiệm chuyên môn

15 năm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực hóa môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu

1. Phát triển các phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường phù hợp với đối tượng mẫu và điều kiện phòng thí nghiệm.
2. Quan trắc, phân tích và nghiên cứu đặc điểm phân bố, di chuyển của các hợp chất bền, khó phân hủy (PCDD/Fs, PCBs, PCNs, PAHs, PCP và CPs…) trong môi trường nước, không khí và đất.
3. Nghiên cứu quá trình tạo than sinh học bằng nhiệt phân các phế phẩm nông nghiệp và kết hợp hoặc không kết hợp với kim loại để xử lý ô nhiễm môi trường