TS. Nguyễn Thị Hoàng Hải

Giảng viên

Thông tin liên hệ

Email: nthhai@hcmiu.edu.vn

Văn phòng: A2-513, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG.HCM. Khu phố 6, P. Linh trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ, 2020, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc

Thạc sĩ, 2013, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc

Kỹ sư, 2010, Đại học Bách Khoa_ĐHQG.HCM

Kinh nghiệm chuyên môn

11 năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu

  1. Xử lý nước, xử lý nước thải dựa trên các quá trình sinh học.
  2. Sản xuất năng lượng sinh học.
  3. Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường.