TS. Trần Thanh Tú

Giảng viên

Thông tin liên lạc

Email: tttu@hcmiu.edu.vn

Văn phòng: A2-513, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG.HCM. Khu phố 6, P. Linh trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ, 2012, Kỹ thuật Môi trường và Đô thị tại Kyoto University, Nhật Bản

Thạc sĩ , 2009, Quản lý Đô Thị và Môi trường tại Asian Institute of Technology, Thái Lan

Đại học, 2006, Kỹ thuật Môi trường tại Đại học Bách Khoa TP.HCM, Việt Nam

Kinh nghiệm chuyên môn

2016-nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG.HCM

2014-2016: Nghiên cứu viên  tại National Institute for Environmental Studies, Nhật Bản

2012-2014: Nghiên cứu viên tại  Kyoto University, Nhật Bản

Lĩnh vực nghiên cứu

1. Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu
2. Phát triển bền vững
3. Năng lượng xanh
4. Xã hội phát thải carbon thấp