Liên hệ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

Khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: +84 37244270      Số nội bộ: 3950

Email: ev@hcmiu.edu.vn

Website: https://ev.hcmiu.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/eviuvnu/