Hội thảo “AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development through Energy Science”

Thông báo từ Văn phòng AUN về Hội thảo “AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development through Energy Science”.

I. THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO

– Đơn vị tổ chức: Graduate School of Energy Science (GSES), Kyoto University và the ASEAN University Network-Kyoto University Student Mobility Program;
– Đối tượng: Sinh viên đại học từ các trường thành viên của AUN thuộc mọi lĩnh vực. Sinh viên khi tham gia đầy đủ chương trình Hội thảo sẽ được cấp chứng nhận từ Graduate School of Energy Science, Kyoto University.
– Mục đích: Tìm hiểu kiến thức về Phát triển an ninh con người và Khoa học năng lượng với triển vọng tìm ra giải pháp cho các vấn đề công nghệ, kinh tế xã hội và chính trị ở châu Á;

Thời gian và Địa điểm diễn ra Hội thảo: 11-21/01/2022 tại trường Đại học Kyoto, Nhật Bản.
(Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội thảo sẽ được tổ chức trực tuyến)
Chi phí tham dự Hội thảo: Miễn phí.

II. HẠN CUỐI HỘP HỒ SƠ:
 22/9/2021. 
Đường link nộp đơn tham dự Hội  thảo: https://forms.gle/YiuZyaPFZTMdmVyq7

Thông tin chi tiết về Hội thảo và cách thức đăng kí, vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm.

III.  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Mọi thắc mắc việc nộp đơn tham dự, xin vui lòng liên hệ Mr. Phasawit Jutatungcharoen,  ASEAN University Network Secretariat qua email: aun.phasawit@gmail.com
Thắc mắc về nội dung chương trình vui lòng liên hệ email: energykyoumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp, School Affairs Section, Administration Office, Graduate School of Energy Science, Kyoto University.