Ngoại khóa: Môn Sinh thái học tại Đồng bằng Sông Cửu Long

28 tháng 11 năm 2020

Chuyến đi học tập ngoại khóa tại Đồng bằng Sông Cửu Long có hai phần: học tập tìm hiểu hệ sinh thái vườn Quốc gia Tràm Chim tại Đồng Tháp và khám phá hệ thống sông nước và cuộc sống người dân trên Chợ nổi Cái Răng, tỉnh Cần Thơ. Chuyến đi được hướng dẫn và thuyết minh bởi PGS.TS Trương Thanh Cảnh, giảng viên môn Sinh thái học và PGS.TS Trần Tiến Khôi – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Quốc Tế.

Get ready to explore Tram Chim National Park, Tam Nong District in Dong Thap province / Sẵn sàng tham quan học tập tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, H. Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
Prof. Truong Thanh Canh gives the introduction of the ecology system in Tram Chim National Park, one of the Ramsar site in Vietnam/GS.TS Trương Thanh Cảnh giới thiệu hệ sinh thái vườn Quốc gia Tràm Chim, một trong những khu bảo tồn vùng đất ngập nước tại Việt Nam

 

Mr. Nguyen Hoang Minh Hai, explains detailed information of the overall area, the protection area and conservation strategies employed by the management board of Tram Chim National Park/ Ông Nguyễn Hoàng Minh Hải giới thiệu chi tiết về khu vườn, khu được bảo vệ và các chính sách bảo tồn của BQL Vườn Quốc Gia Tràm Chim
Introduction part has been finished!!!/ Đã xong phần học tập Lý thuyết!!!!
The beauty of nature – Romantic shot of the fieldtrip!/Nét đẹp của tự nhiên – Khung cảnh lãng mạn của chuyến đi!
Oops… becareful!!! /Đường lên thuyền thật chông chênh!!!
We are safe to explore the ecology system by boat!/Chúng mình đã sẵn sàng khám phá khu sinh thái bằng thuyền
The beauty of Tram Chim National Park, typical scenery of river ecosystem in Mekong Delta/Nét đẹp của Tràm Chim, điển hình của hệ sinh thái sông nước Đồng bằng Sông Cửu Long
Early wake up to experience the trading activities of Cai Rang Floating Market in Can Tho Province/Dậy sớm đi trải nghiệm hoạt động buôn bán trên chợ nổi Cái Răng, Tỉnh Cần Thơ
Buy tropical fruits, farm products of the Mekong Delta/Mua trái cây nhiệt đới, nông sản của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long
The beauty of nature, people and life at Cai Rang Floating market/ Nét đẹp hiền hòa của thiên nhiên, con người và cuộc sống sinh hoạt trên Chợ nổi Cái Răng