Hoạt động

INNOVATION CAMP 2019!

Giải thưởng : THE MOST APPLICATION IDEA – Ý TƯỞNG ỨNG DỤNG CAO NHẤT

Đạt giải: Đội thi – Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

  • Đặng Phương Thảo – Sinh viên khóa 2018
  • La Gia Bảo – Sinh viên khóa 2018
  • Nguyễn Đắc Lộc Toàn – Sinh viên khóa 2018