Học bổng Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

Học bổng The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) là chương trình học bổng bao gồm các chương trình trao đổi ngắn hạn để học tập và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục sau phổ thông Canada cho sinh viên các nước Đông Nam Á ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.  Mục tiêu của học bổng nhằm xóa nghèo ở các nước Đông Nam Á và đạt mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2030. Trong đó, chú trọng Mục tiêu 5 (Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em) thông qua các chương trình phụ nữ học, khoa học chính trị, nhân học, kinh tế học; và Mục tiêu 13 (Hành động khẩn cấp để ứng phó biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu) thông qua các chương trình khoa học môi trường, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, năng lượng, đầm lầy và các kế hoạch và ảnh hưởng của việc sử dụng đất,  và lâm nghiệp

Học bổng SEED triển khai thông qua các mối quan hệ hợp tác nội bộ và thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa các tổ chức Canada và Đông Nam Á. Các thỏa thuận hợp tác này được ký kết giữa các trường cao đẳng, tổ chức đào tạo nghề và các trường đại học. Sinh viên, ở đây tạm gọi là ứng viên, phải la sinh viên toàn thời gian tại các cơ sở đào tạo trong nước tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký và trong khoảng thời gian học tập/nghiên cứu tại Canada.

* Các thông tin quan trọng:

Thời gian của chương trình : Năm học 2019 – 2020

Hạn chót đăng ký: 05/3/2020

Tổ chức đại diện đăng ký: Canadian institutions

Giá trị và thời gian học bổng:

 • CAD 10,200: dành cho sinh viên hoặc học viên cao học, thời g gian tối thiểu là 4 tháng hoặc 1 học  kỳ học tập/nghiên cứu ;
 • CAD 12,700: dành cho học viên thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh, thời gian 5-6 tháng học tập/nghiên cứu; 
 • CAD 15,900: dành cho sinh viên đại học hoặc cao đẳng, thời gian 8 tháng hoặc 2 học kỳ học tập/nghiên cứu 

 Các mốc thời gian đăng ký dành cho ứng viên và cho các tổ chức ASEAN

Ứng viên lưu ý liên hệ với cơ sở đào tạo và tổ chức Canada về các mốc thời gian hạn chót đăng ký.

Các tổ chức trong nước phải gửi hồ sơ đăng ký của ứng viên cho các tổ chức Canada theo đúng thời hạn được đặt ra.

Điều kiện đăng ký

 Ứng viên là công dân các nước ASEAN  (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, The Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam).

Các ứng viên:

 • có quốc tịch Canada hoặc đang xin quốc tịch Canada không thuộc diện được tham gia chương trình;
 • đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên do chính phủ Canada tài trợ không được tham gia chương trình;
 •  đang theo học tại các trường đại học hoặc cao đẳng tại Canada không được tham gia chương trình;
 •  phải đang theo học và đóng học phí đầy đủ tại các trường đại học, cao đẳng, trung học trong nước tại thời điểm đăng ký và suốt thời  gian tham gia chương trình;
 • phải tự xin giấy phép học tập (dành cho ứng viên học tập) hoặc lao động (dành cho ứng viên nghiên cứu);
 • phải chọn lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu phù hợp với chương trình phát triển bền vững 2030 
 • phải nộp một lá thư trình bày nguyện vọng tham gia chương trình, thuyết minh lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu đã đăng ký phù hợp vớiChương trình phát triển bền vững năm 2030  và những đóng góp tương lai của ứng viên trong việc xóa nghèo và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng Đông Nam Á. Thư trình bày nguyện vọng gồm có các phần:
  1. Giới thiệu vắn tắt lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu;
  2. Thuyết minh lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu phù hợp với Chương trình phát triển bền vững năm 2030 ;
  3. Thuyết minh lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững nào;
  4. Ứng viên các nước Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand and Vietnam: vui lòng cung cấp thông tin tại sao chọn Canada để học tập nhằm ứng dụng để xóa nghèo cho đất nước;
  5. Ứng viên các nước Brunei và Singapore: vui lòng cung cấp thông tin tại sao chọn Canada để học tập nhằm ứng dụng để giúp một trong 8 nước ở mục 4 xóa nghèo.  

——-

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường link và thông tin tiếng Anh hoặc đường link bên dưới:

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Southeast Asian candidates

Candidates interested in this scholarship program should contact their home institution to:

 • make their interest known;
 • find out if there is an existing institutional collaboration and student exchange agreement with a Canadian institution; and
 • request information about the application process and selection criteria specific to the Canadian institution and provide any additional information, such as transcripts, language test results, a research project and a registration form for an exchange program.

Selected candidates are encouraged to:

 • ensure that they fulfill the requirements of the Canadian institution including academic requirements, language proficiency and, if applicable, institutional student exchange program requirements;
 • submit their visa application as early as possible and follow the procedures as outlined by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (generally a study permit is required for course work and a work permit is required for research)
 • initiate the process for the transfer of credits to their home institution as soon as their Canadian courses have been identified; and
 • contact alumni of the program through their home institution for advice and a local perspective on the scholarship experience.

Post-secondary institutions in ASEAN countries

Post-secondary institutions in ASEAN countries are encouraged to:

 • communicate with post-secondary institutions they are partnered with in Canada to confirm or explore institutional collaborations and student exchange agreements;
 • promote this scholarship opportunity through their international offices;
 • identify strong academic candidates who meet the admission requirements for the Canadian partner institution;
 • provide the candidates’ documents to the Canadian partner institution, which is responsible for submitting the scholarship applications; and propose to selected candidates to gain additional linguistic training, academic upgrading and cultural preparedness before their departure.

Arrival in Canada

Scholarship recipients for the 2020-2021 academic year may commence their studies or research as early as August 1, 2020 but no later than February 1, 2021. Global Affairs Canada anticipates allocating SEED scholarships again each year for three years.

Notification

Canadian institutions will be provided a preliminary update on the eligibility status of their respective applications by the end of April 2020. The Canadian Bureau for International Education (CBIE), the Scholarship Administrator, will communicate all updates and results to the main contact at the Canadian institution.

Canadian institutions will be informed of the final selection and results by May 2020 following approval from the Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD).

International candidates are advised to contact their home institution or the Canadian institution regarding the status of their application.

Canadian institutions with successful candidates will receive a contribution agreement for the administration and disbursement of scholarships to the recipients.

Application process

Candidates:

 • should first contact their home institution;
 • must submit a letter of intent that explains how their studies/research in Canada will enable them to the 2030 Agenda for Sustainable Development in their future career to help combat poverty and narrow the development gap in the ASEAN region; and
 • do not apply on their own behalf.

Home institutions:

 • are responsible for identifying strong academic candidates who meet the admission requirements for the Canadian partner institution and providing the candidates’ documents to the Canadian partner institution.

Canadian institutions:

 • must apply on behalf of the candidate(s) by submitting the online application form and uploading all supporting documents prior to the deadline;
 • may submit multiple applications and may be asked to rank their applications, based on their strategic priorities;
 • should identify a single person responsible for the administration of the program; and
 • should instruct Canadian faculty or staff members who are submitting an application to notify the person responsible for the administration of the program at their respective institution as the institution may be requested to rank multiple applications.

Canadian institutions are encouraged to carefully read the instructions below before beginning the online application. Further information is available on the Apply for Scholarships with Momentum webpage.

If institutions experience difficulty filling out or submitting the form, they should send an email to scholarships-bourses@cbie.ca.

Supporting documents

The following documents must be uploaded and attached to the online application form in one of the following formats: .pdf, .jpg, .doc, .docx, .txt or .gif. Each document must be smaller than 5 MB in order for the application to upload successfully.

 • Proof of citizenship: a copy of the candidate’s passport or national identity document with valid dates. If the identity document is in a language other than English or French, an English or French translation of the identity document approved by the partner international institution must be provided. Note: a driver’s licence, permanent resident card, student card or baptism certificate is not accepted as proof of citizenship. The country of citizenship selected in the online application form must be the same as the country of the proof of citizenship.
 • Proof of full-time enrolment: a letter in English or French from the home institution, on official letterhead, dated within the last six months, confirming that the candidate is currently enrolled in a full-time program and will continue to be enrolled upon their return and providing the expected completion date of the degree. The letter must clearly state:
  1. The type of program and the level of study of the candidate at the home institution;
  2. The full-time enrolment status at the home institution; and
  3. The anticipated completion date of the degree at the home institution.

  Note: copies of transcripts, a student card or letter of admission are not acceptable (maximum one page).

 • Letter of intent from the candidate: a letter in English or French explaining how undertaking the study/research in Canada will empower the student to apply the learning to address the 2030 Agenda for Sustainable Development and how they intend to use this learning to help combat poverty and narrow the development gap in the ASEAN region in their future career. In the letter of intent, candidates must identify the Sustainable Development Goal that their proposed study or research in Canada would contribute to (maximum one page). The Letter of intent must include the following:
  1. A brief description of the chosen field of study or research;
  2. A brief explanation of how the chosen field of study or research is aligned with the 2030 Agenda for Sustainable Development;
  3. An identification of which Sustainable Development Goal(s) the chosen field of study or research is aligned with;
  4. For candidates from Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand and Vietnam: please provide a brief explanation of how you plan to use the learning in Canada to help combat poverty in your home country;
  5. For candidates from Brunei and Singapore: please provide a brief explanation of how you plan to use the learning in Canada to help combat poverty in one of the other eight ASEAN countries listed under item 4 above.
 • Letter of support from the home institution: a letter in English or French from the candidate’s instructor, professor or international director on the institution’s official letterhead explaining the nature of study or research, how the candidate and the home institution will benefit from this scholarship program, and the institution’s assessment of the candidate’s commitment and capacity to use the program of study or research in Canada to help combat poverty and narrow the development gap in the ASEAN region (maximum one page).
 • Letter of invitation from the Canadian supervisor: applications for graduate students must include a letter from the Canadian supervisor indicating their willingness to support and mentor the candidate. This letter must be on institutional letterhead, be in English or French, be signed and demonstrate the support for the candidate during the exchange period and demonstrate how the Canadian institution, supervisor and peers will benefit (maximum one page).
 • Signed copy of Memorandum of Understanding or Agreement with the partner institution: a written agreement or understanding, in English or in French, signed by both institutions indicating that tuition fees will not be charged and containing any other clauses of mutual interest. The specific clause in which the tuition fees are waived must be clearly indicated in the agreement submitted in the application or must be confirmed in writing in a letter appended to the agreement signed by both institutions. Note: a signed copy of this document is mandatory for undergraduate and college applications. For graduate applications, if the exchange is made under a signed agreement, it is strongly suggested that it be included with the application.
 • Privacy Notice Statement: a copy of the Privacy Notice Statement for non-Canadian participants dated and signed by the candidate.

Selection process

The following guidelines are followed for the review, assessment and selection of applications:

 • All online applications received by the deadline will be pre-screened to ensure they meet eligibility requirements established for the program.
 • Eligible and complete applications, including the supporting documents, will be evaluated based on the following criteria:
  • the linkage of the proposed research or study that the student will undertake in Canada to the 2030 Agenda for Sustainable Development;
  • the candidate’s commitment to use his/her research or studies in Canada to help combat poverty and narrow the development gap in the ASEAN region;
  • benefit to the home institution, supervisor and peers;
  • benefit to the Canadian institution, supervisor and peers; and
  • strength of the linkages to be created through the proposed exchange.
 • Should there be a larger number of applications than funding available, the Canadian institution will be asked to rank its eligible applications based on its institutional strategic priorities.

Conditions

Only applications submitted directly by Canadian institutions will be considered.

Only fields of study or research that are aligned with, and contribute to, the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development are eligible under SEED. Only candidates who demonstrate a commitment and capacity to use their research or studies in Canada to help combat poverty and narrow the development gap in the ASEAN region will be considered.

The scholarship administrator is not able to provide feedback for unsuccessful candidates.

These scholarships are subject to the availability of funding from the Government of Canada.