Học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19

Chương trình do Phòng Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nhằm hỗ trợ sinh viên trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng do dịch COVID-19. Quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí đóng góp của toàn thể cán bộ, người lao động và cựu sinh viên trường Đại học Quốc tế.

  1. Số lượng học bổng: 12 suất.
  2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất.
  3. Điều kiện dự tuyển

– Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

– Sinh viên chưa nhận học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trước đó.

– Thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Ưu tiên sinh viên có cha hoặc mẹ mất do dịch COVID-19.

(2) Ưu tiên đối tượng có người cung cấp tài chính cho sinh viên bị mất việc hoặc tạm ngưng việc làm.

*Lưu ý: Trong trường hợp có nhiều sinh viên nộp hồ sơ xét học bổng, P.CTSV sẽ xét điểm rèn luyện của sinh viên trong năm học 2020-2021 theo thứ tự từ cao xuống thấp.

  1. Hồ sơ bao gồm

– Đăng ký học bổng (TẠI ĐÂY);

– Giấy chứng tử của cha, mẹ mất do dịch COVID-19 (nếu có);

– Giấy chứng nhận bị mất việc/tạm ngưng việc làm có chứng thực (nếu có);

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có chứng thực (nếu có);

  1. Thời hạn đăng ký

Hạn chót đăng ký: đến 16h00 ngày 03/11/2021.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 028.37244270 – 3334 hoặc địa chỉ email: qkvi@hcmiu.edu.vn.


(Nguồn: cung cấp bởi Phòng Công tác Sinh viên – Trường Đại học Quốc tế)