Học bổng Thạc sĩ của Pusan National University, Korea

Tổ chức:  Department of Environmental Engineering, Pusan National University
 
Bậc tuyển sinh: Thạc sĩ 
 
Thời gian tuyển sinh: Học kỳ mùa xuân 3/2020
 
Hình thức tài trợ: Lương tháng: 800.000W/tháng (không tài trợ học phí)
 
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp chuyên ngành môi trường or sinh học, ưu tiên sinh viên KHTN. – Tiếng anh: IELTS 5.5 or TOEIC >675 (theo yêu cầu của trường).
– Lĩnh vực nghiên cứu: wastewater treatment, dynamic of microorganism community structure in contaminated soil, environmental microbiology, molecular biology
 
Hướng nghiên cứu của lab:
 
1. Nitrogen removal: Partial Nitrification, Deammonification
 
2. Membrane Bioreactor: Osmotic Membrane Bioreactor
 
3. Disinfection: Chlorination, Removal of Antibiotic Resistance
 
4. Bioconversion: Methanotrophic Conversion of Methane
 
Đăng ký: 
 
– Đăng ký online trên website của trường: 10/10/2019
– Đăng ký qua email liên hệ tại Việt Nam: Trong tháng 9/2019.
– Email liên hệ tại Việt Nam: [nguyenthiminh_t58@hus.edu.vn]
 
Thông tin về lab:
 
Professor Hyokwan Bae
 
Profile của giáo sư trên Google scholar và researchgate :
 
 
Website của lab:
 
 
Website của Trường: