Học bổng The Hague Academy for local governance

Cơ hội bạn để tham gia đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương!

 

Nuffic Scholarships thông báo tài trợ bốn chương trình học bổng vào nửa cuối năm 2020. Nuffic Scholarships hướng đến phát triển kỹ năng và kiến thức nâng cao cho chuyên gia thông qua các chương trình tập huấn tại Hà Lan. Chương trình Nuffic Scholarships do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ kinh phí.

Chương trình gồm các khóa học: 

Vui lòng xem thông báo Tiếng Anh bên dưới:

Courses eligible for scholarships:

Multilevel Water Governance (7 – 18 September 2020):
This course explores the building blocks of water governance: administrative, planning, financial, legal, stakeholder & cooperation through international best practices and study visits.
Local Economic Development (21 September – 2 October 2020):
This course discusses how local authorities, together with stakeholders, can develop strategies for inclusive and sustainable economic development and promote a conducive business environment.
Conflict, Rule of Law and Local Security (26 October – 6 November 2020):
This course discusses the role of national and local actors in increasing state legitimacy, restoring basic services, and promoting social cohesion and human security in post-conflict settings.
Gender Responsive Governance (16 – 27 November 2020):
This course explores the what, why and how of gender responsive governance for transformative change by focusing on gender mainstreaming and equitable service delivery at the local level.

Please consider sharing this news with your contacts and other organisations or local offices that may find this scholarship opportunity relevant.

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường link: https://thehagueacademy.com/blog/2020/01/applications-for-nuffic-scholarships-now-open/