Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn trong xử lý nước thải tại TP.HCM”

Presented by Dr. García-García

Hội thảo: Giải quyết vấn đề kinh tế tuần hoàn trong xử lý nước thải tại Việt Nam

Hội  thảo do Bộ môn phối hợp với Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ Sinh học và Trường Đại học Edinburgh, Anh quốc tổ chức. Hội thảo nhằm cung cấp thông tin về công nghệ mới trong xử lý nước cho đối tượng là giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên trong lĩnh vực chuyên  môn có liên quan, hội thảo do Quỹ  Global Challenges Theme Development Fund, Anh tài trợ kinh phí.

 

Chuyên đề 1:  Màn membranes “chống lão hóa” để xử lý nước thải và thu nhận khí CO­2.

Trình bày: TS. Cher Hon Lau, The University of Edinburgh,Scotland.

Presented by Dr. Cher Hon Lau

TS. Cher Hon (Sam) Lau  hiện là Chancellor’s Fellow tại Trường Đại học Edinburgh, Anh. Nghiên cứu của ông tập trung việc thúc đẩy sản xuất quy mô lớn các vật liệu cấu trúc xốp kích thước micro tương thích với nhiều mạng nền polymer và màn membranes để phân chia chất lỏng.   His current research focuses on the scale-up production of microporous materials that are compatible with various polymer matrices, and polymer membranes for liquid separations.

 

Chuyên đề 2: Bình phản ứng xúc tác đa chức năng để giải quyết vấn đề năng lượng & Khí thải cho thế giới ngày nay.

Trình bày: TS. F.R. García-García, The University of Edinburgh, Scotland.

TS. García-García hiện đang là Giảng viên Ngành Kỹ thuật Phản ứng Hóa học (Chemical Reaction Engineering) tại Khoa Kỹ thuật, Trường Đại học Edinburgh, Anh. Ông tập trung nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp bền vững về kiểm soát khí thải và sản xuất năng lượng dựa trên cách tiếp cận giống cơ chế sinh học của tế bào, phát triển vật liệu mới, công nghệ membrane và chemical looping trong sự tương quan giữa hóa học và hóa kỹ thuật.