Hội thảo: Nghiên cứu Xử lý Nước thải và bùn thải trong nuôi trồng thủy sản

Hội thảo cung cấp thông tin về những vấn đề nuôi trồng thủy sản tại khu vực phía Nam, từ đó định hướng cho các nghiên cứu về xử lý nước thải trong chăn nuôi thủy sản, phục vụ hợp tác nghiên cứu và tham gia các đề tài nghiên cứu hoặc hợp tác nghiên cứu. Hội thảo được tổ chức tại Bộ môn Kỹ thuật Môi trường vào ngày 22/4/2019.