Hội thảo về Trang thiết bị và công nghệ mới trong phân tích và giám sát môi trường

Hội thảo cung cấp thông tin cập nhật về những phương pháp mới trong phân tích và giám sát môi trường, tổ chức tại Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, vào ngày 26/3/2019.