Job Fair Online mùa thứ hai – “CLICK ON YOUR FUTURE”

[Thông báo từ Phòng Công tác Sinh viên]

Chương trình Ngày hội việc làm trực tuyến – Job Fair Online mùa thứ hai với chủ đề “CLICK ON YOUR FUTURE”

  • Đơn vị Tổ chức: Phòng Công tác Sinh viên và Cổng thông tin việc làm & Phát triển Nguồn nhân lực Uhub Network
  • Thời gian diễn ra JOb Fair Online: ngày 11&12/7/2020

Chương trình bao gồm 2 phần:

🔻Phần 1(14/6-10/7) các hoạt động training workshop, panel discussion, webinar được diễn ra nhằm cung cấp những kỹ năng, kiến thức và những kinh nghiệm cho sinh viên chuẩn bị ra trường.
🔻Phần 2 (11&12/7) diễn ra fair cho hai khối ngành kinh tế và kỹ thuật.

Thông tin chi tiết xem tạihttps://www.facebook.com/UHubNetwork/