Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa năm 2019 cho sinh viên Kỹ thuật Môi trường

Thông báo của Phòng Công tác Sinh viên về lịch Sinh hoạt công dân đầu khoa năm 2019 cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường :

I. Lịch học Chuyên đề: 

Chuyên đề Ngày học Giờ học Địa điểm
Chuyên đề 1,2 03/9/2019 13:00 – 16:00 Hội trường Nhà Văn hóa Sinh viên, Khu đô thị ĐHQG.HCM
Chuyên đề 3 04/9/2019 13:00 – 16:00 Hội trường Nhà Văn hóa Sinh viên, Khu đô thị ĐHQG.HCM
Chuyên đề 4 05/9/201 13:00 – 16:00 Hội trường Nhà Văn hóa Sinh viên, Khu đô thị ĐHQG.HCM
Chuyên đề 5 06/9/2019 13:00 – 16:00 Hội trường A2.407, Trường Đại học Quốc Tế, Thủ Đức
Chuyên đề 6 06/9/2019 8:00 – 11:30 A1.201, A1.202, A1.203, A1.204, Trường Đại học Quốc Tế, Thủ Đức

II. Lịch Tiếp xúc với Lãnh đạo Bộ môn:

Thời gian: 9:00 – 11:00, ngày 07/9/2019

Địa điểm: Phòng A2.512, Trường Đại học Quốc Tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức