CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP MOST GLOBAL TALENT INTERNSHIP PROGRAM 2021 TẠI NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY, ĐÀI LOAN

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình thực tập tại Đài Loan trong vòng 8 tuần dành cho sinh viên với thông tin như sau:

  1. Chủ đề của chương trình: Green Technology (Sustainability) X Biotechnology (Smart Healthcare);
  2. Đối tượng tham gia: SV bậc ĐH (năm 3 trở lên) có kinh nghiệm nghiên cứu và Học viên Sau Đại học;
  3. Thời gian thực tập: 28/6 – 25/8/2021 (8 tuần), trong đó, thực tập tại lab chiếm 7 tuần;
  4. Quyền lợi người tham gia: chọn thực tập tại một trong những trường ĐH hàng đầu, phòng thí nghiệm quốc gia và tập đoàn hàng đầu của Đài Loan. Ngoài ra, SV sẽ có cơ hội tham gia vào các bài diễn thuyết, thăm quan các cty tại địa phương cũng như trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa mà Global Affairs and Science Engagement (GASE) mang lại.
  5. Trợ cấp tham gia chương trình thực tập MOST từ GASE: khoảng $1500 cho phí tham gia chương trình, bảo hiểm du lịch và chỗ ở. Lưu ý: Các SV được trường ĐHQT đề cử tham gia chương trình sẽ được ưu tiên trong vòng tuyển chọn
  6. Chi tiết chương trình: xem tại https://gasesummer.most.ntu.edu.tw/https://tinyurl.com/ybgvn2s9
  7. Hồ sơ đăng ký:

– Application form cho chương trình trao đổi ngắn hạn https://tinyurl.com/yagsrmpo

– Statement of Purpose (tối đa 700 chữ);

– CV (file PDF);

– Bảng điểm (thang 4 và 100);

– Research proposal (tối đa 700 chữ);

– Recommendation Letter (file PDF);

– Trang thông tin passport;

– Ảnh 3×4 (file JPG);

– Các chứng chỉ, bằng chứng nhận (nếu có);

  1. Hạn chót nộp hồ sơ:

Bộ hồ sơ đăng ký gửi về TT DV SVQT (A2.604) và email nthang@hcmiu.edu.vn trước ngày 01 tháng 03 năm 2021