Sinh viên ngành KTMT với môn học Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

Tác giả: TS. Trần Thanh Tú

Ngày: 23.11. 2020

Trong HK1 2020-2021, sinh viên khóa 2017 (K17) đang học môn Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. Trong phần thực hành, sinh viên được chia thành 3 nhóm, tiếp cận 3 phương pháp xử lý chất thải rắn hữu cơ khác nhau, bao gồm: ủ phân compost, ủ khí gas, và nuôi ruồi lính đen. Những hình ảnh sau đây cho thấy sự học tập, lao động chăm chỉ của các bạn sinh viên K17!!!

Hình 1: Dọn dẹp vệ sinh khu vực thực hành
Hình 2: Loại bỏ những vật dụng không cần thiết
Hình 3: Quét dọn rong rêu, bụi bặm
Hình 4: Sạch sẽ, sẵn sàng
Hình 5: Thiết lập các mô hình khác nhau
Hình 6: Mô hình đã sẵn sàng!!!