Học bổng Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET (2022-2023)

1/ Đối tượng:
– Nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ tất cả các chuyên ngành như: Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences, Humanities thuộc các đơn vị thành viên của ASEA-UNINET muốn tham gia nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại các trường đại học tại Áo;
2/ Độ tuổi giới hạn:
– 35 tuổi cho học viên sau ĐH và nghiên cứu sinh tiến sĩ;
– 45 tuổi cho nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ
3/ Mức tài trợ:
– 1.150 Euro/tháng + chi phí đi lại tối đa 1.000 Euro cho đối tượng Sau Tiến sĩ;
– 1.050 Euro/tháng + chi phí đi lại tối đa 1.000 Euro cho đối tượng Sinh viên đại học và Nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
4/ Hạn chót đăng ký:
– Ngày 01 tháng 3 năm 2022
5/ Cách thức đăng ký:
– Trực tuyến tại website: https://www.scholarships.at/default.aspx
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Tại đây: INFO – Ernst Mach-Grant ASEA-UNINET March 2022