Thông báo Tuyển sinh năm 2022

TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Ngành tuyển sinh: Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7520320

Tổ hợp tuyển sinh: A00; A02; B00; D07

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Học phí: 50 triệu/năm

(Chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng, chưa bao gồm học phí các môn tiếng Anh tăng cường dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn đầu vào)

Thông tin cập nhật, vui lòng truy cập website tuyển sinh: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tin-tuyen-sinh/thong-tin-chung-tuyen-sinh-nam-2022/