Tuyển sinh học kỳ Mùa Thu/Mùa Xuân 2021 tại Trường Đại học Quốc gia Sun Yat-sen, Đài Loan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SUN YAT-SEN

Thông báo tuyển du học sinh quốc tế- Học kỳ Mùa Thu/ Mùa Xuân 2021

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỘC VÀ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT: National_Sun_Yat-sen_University_2021-2022_Admission_Application_Guide_for_International_Degree_Students

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG:
Học kỳ Mùa Thu
※Thời hạn nộp hồ sơ: 15/01 ~ 31/03/2021.
※Thông báo tuyển sinh: Trước 05/6/2021/2021.
※Học kỳ bắt đầu vào giữa tháng 9 năm 2021.
Học kỳ Mùa Xuân
※Thời hạn nộp hồ sơ: 01/8 ~ 30/9/2021.
※Thông báo tuyển sinh: Trước 10/12/2021.
※Học kỳ bắt dầu vào giữa tháng 9 năm 2021.

THÔNG TIN HỌC BỔNG:

LIÊN HỆ: https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20732.php?Lang=en.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

※ Tại Trường Đại học Quốc tế, Vietnam:

TS. Ngô Thi Thuận

Email: ntthuan@hcmiu.edu.vn