Hội thảo

Thông báo Hội nghị TGSW & Tsukuba Conference 2021

Thông báo từ trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản về hai Hội nghị quốc tế được tổ chức bởi trường Đại học Tsukuba và Hội đồng Tsukuba Conference Organizing.  1.  Hội nghị Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2021: Hội nghị TGSW Read More …