PTN

Một góc thí nghiệm nhìn ra hồ đá….

Thí nghiệm cùng các bạn học sinh Trung học Phổ thông…..