Cơ sở vật chất

Phòng Thí nghiệm Giảng dạy Môi trường được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành từ nguồn kinh phí đầu tư của Trường Đại học Quốc tế và Đại học Quốc gia TP.HCM. Một số thiết bị máy móc khác được trang bị từ  nguồn kinh phí của các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn.

Lớp học thực hành

 

Máy phân tích carbon hữu cơ – Total Organic Carbon Analyzer
Hệ thống Sắc kí ion

Mô hình Bể Sinh học màng – Membrane Bioreactor Model